Dallas Buyers Club (2013)

Macho rodeo-cowboy Ron Woodroof is zeer verbaasd. AIDS is toch die ziekte voor mietjes? Hoe kan híj dat nou gekregen hebben? Na een fase van ontkenning besluit hij de ziekte als een bezetene te lijf te gaan. Dat gaat echter niet zo makkelijk, de medicijnen die bestaan, zijn nog in experimentele fase en lijken meer schade aan te richten dan te helpen. Verder lezen